• Garnet Bis Ogrody

Pracujemy :) Dziś w Starych Babicach

Dwa dni pracy nad nawodnieniem...
I miesiąc później: